Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

29. květen 2018
Polská vlajka

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Dzienników Mniejszości Narodowych i Etnicznych Europy MIDAS oraz rozmowa z absolwentem górnosuskiej szkoły Henrykiem Paździorą.