Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

29. květen 2018
Polská vlajka

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Dzienników Mniejszości Narodowych i Etnicznych Europy MIDAS oraz rozmowa z absolwentem górnosuskiej szkoły Henrykiem Paździorą.

Spustit audio
  • Kultura
  • Zpráva
  • menšiny
  • polsko
  • Moravskoslezský kraj