Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

4. červen 2018
Polská vlajka

100 lat polskiej szkoły w Karwinie-Frysztacie oraz remont Domu PZKO w Bystrzycy.