Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

5. červen 2018
Polská vlajka

Dokonania i Plany Przyjaciół Polskiej Książki, o tematyce spotkania 24. Dnia czesko-polskiego biznesu oraz o dziennikarskiej pracy korespondenta  rozmowa z Piotrem Góreckim.