Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

6. červen 2018
Polská vlajka

Spotkanie z aktorem Janem Szymikiem w Karwińskiej bibliotece oraz rozmowa z przewodniczącym Sekcji Historii Regionu przy ZG PZKO Stanisławem Gawlikiem.