Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

Polská vlajka
Polská vlajka

70 lat polskiego przedszkola przy ul. Moskiewskiej w Czeskim Cieszynie oraz o Polakach na Litwie.