Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

11. červen 2018
Polská vlajka

70 lat polskiego przedszkola przy ul. Moskiewskiej w Czeskim Cieszynie oraz o Polakach na Litwie.