Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

25. červen 2018
Polská vlajka

XI Międzynarodowy Świętojański Festiwal Folklorystyczny w Bystrzycy oraz nowe biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Pradze.