Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

27. červen 2018
Polská vlajka

"Wieczór Muzyki Rozrywkowej" w Orłowej Porębie oraz podsumowanie roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jabłonkowie.