Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

3. červenec 2018
Polská vlajka

Koncert jubileuszowy zespołu „Błędowice" i z dyrektorem Bogdanem Prymusem o roku szkolnym w górnosuskiej PSP.