Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

Polská vlajka
Polská vlajka

Dożynki Śląskie w Hawierzowie-Błędowicach oraz obóz cierlicko-błędowickiego szczepu Harcerstwa Polskiego w RC.