Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

3. září 2018
Polská vlajka

Dożynki Śląskie w Hawierzowie-Błędowicach oraz obóz cierlicko-błędowickiego szczepu Harcerstwa Polskiego w RC.