Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

18. září 2018
Polská vlajka

Z prof. Danielem Kadłubcem o zwyczajach i obrzędach dożynkowych oraz przygotowania do imprezy Skarby z Cieszyńskiej Trówły.