Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

Polská vlajka
Polská vlajka

Kuchnia szkolna w Jabłonkowie oraz oddział czeskiego Caritasu w Jabłonkowie.