Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

Polská vlajka
Polská vlajka

O Festiwalu PZKO na konferencji prasowej, harcerski Dzień Polski w Karwinie Frysztacie oraz literatura zaolziańska w Suchej Górnej.