Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

Polská vlajka
Polská vlajka

21. „Koncert wiosenny" w Trzyńcu, „Maj nad Olzą" we Frysztacie oraz „Jarmark Staroci w Wierzniowicach".