Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

Polská vlajka
Polská vlajka

Uroczystości wspomnieniowe pod pomnikiem Tragedii Żywocickiej oraz prognoza rozwoju diaspory polskiej w świecie.