Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

Polská vlajka
Polská vlajka

Monografia o rotundzie św. Mikołaja w Cieszynie oraz przygotowania do Kongresu Polonoznawstwa Czeskiego.