Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

Polská vlajka
Polská vlajka

Rozpoczęcie roku szkolnego w polskiej podstawówce w Czeskim Cieszynie, Spotkanie Gajdoszy w Łomnej Dolnej i Narodowe Czytanie w szkole w Suchej Górnej.