Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

Polská vlajka
Polská vlajka

Wieczorek literacko-muzyczny w Oddziale Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie oraz rozmowa z nestorem skrzeczońskich  pezetkaowców Alfredem Grzebieniem.