Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

27. červenec 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Polská vlajka

Wystawy w siedzibie Kongresu Polaków oraz oral history - rozmowa z zaolziańskim historykiem Grzegorzem Gąsiorem.

Spustit audio