Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

22. září 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Polská vlajka

Nowy rok akademicki na ostrawskiej polonistyce, renowacja Domu Robotniczego w Olbrachcicach oraz o publikacji „Pałace, posiadłości, urzędy - ślady polskich rodów magnackich i szlacheckich na terenach Republiki Czeskiej w źródłach od XVI do XX wieku".

Spustit audio