Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

12. leden 2022

Przemiany dolańskie w oczach nestora regionu Mariana Jędrzejczyka oraz podsumowanie minionego roku i plany w redakcji gazety Polaków w RC „Głos".

Spustit audio