Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

17. leden 2022

Budowa warsztatów szkolnych w Wędryni przed finiszem oraz gminne inwestycje w Bystrzycy

autor: Jacek Sikora
Spustit audio