Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

19. leden 2022

Spotkanie Noworoczne w PZKO Karwina-Raj oraz o prelekcji „Wizerunek kobiet kobiety protestanckiej na podstawie kazań pogrzebowych z XVIII wieku na Śląsku Cieszyńskim”.

Spustit audio