Beskydský prales Mionší je chráněn před zásahy člověka. Vznikla největší bezzásahová zóna v Česku

17. listopad 2017

Prales Mionší v Beskydech je bezzásahovou zónou. Podle dohody státních lesů a ochranářů už do jeho vývoje nesmí zasahovat člověk. Přirozený růst lesa tam budou bedlivě pozorovat vědci, turisté tam mají zákaz vstupu. Mionší je největší takovou zónou ve státních lesích, má skoro 160 hektarů.

Jsme na samém začátku pralesa Mionší. Jde o největší jedlobukový prales v České republice. Je označený cedulí i upozorněním na zákaz vstupu.

„Stromy, které tady jsou, tak jsou na té velikostní hraně. Jsou to jedle až 60 metrů vysoké a nic většího tady už asi nemáme šanci potkat,“ říká František Jaskula, ředitel CHKO Beskydy.

Ve zdejším pralese Mionší se už více než sto let dřevo netěží. A podle předepsané smlouvy tady člověk nebude zasahovat ani nadále.

„Bezzásahové území pro nás znamená, že do této lokality nevjíždíme s žádnou technikou, že odtud dřevo netěžíme, že ho neodvážíme. Také až na výjimky nevstupujeme do těch přírodních procesů obnovy,“ říká Lesů ČR Daniel Szórád.

Nedotčeny na místě zůstanou i spousty spadlých stromů, které tady všude kolem leží. „Vidíme ty vývraty, které zvyšují rozmanitost prostředí. Samozřejmě vytvářejí větší rozmanitost pro přístup různých druhů organizmů, které to osidlují. Proti hospodářským lesům je to neskonale bohatší stanoviště,“ ukazuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody ochrany a krajiny.

Turisté se jako v minulosti dostanou jen na okraj pralesa, na naučnou stezku spolu s průvodci.

Ředitel Lesů ČR Daniel Szórád a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc při podpisu Smlouvy o vymezení bezzásahového území

„My jsme rádi za to, že alespoň to nahlédnutí z vnější strany je možné. Vidí kus krásného lesa, kde člověk úplně minimálně zasahoval,“ dodává místostarosta Dolní Lomné Pavel Boháč (nezávislý).

Mionší patří k největším bezzásahovým zónám v Česku. Jeho rozloha je skoro 160 hektarů.

autor: iha
Spustit audio