Běžné školy nejsou připravené na úplnou integraci

26. březen 2005

Speciální péče, odborné vedení, individuální přístup. To svým žákům nabízejí zvláštní školy. Nově už vystupují pod hlavičkou škol základních, ale integraci za každou cenu se brání. Vzdělávací systém na ni ještě podle pedagogů není připravený.

V Ostravě je sedm zvláštních škol a všechny se potýkají s úbytkem žáků a učitelů. U dětí s mentální retardací je přitom velmi důležitý individuální přístup, tedy malý počet žáků ve třídě a více pedagogů, říká ředitelka zvláštní školy v Ostravě-Hrabůvce Dana Hanková.

"Nový školský zákon umožňuje integraci dětí do běžných základních škol, ne vždy jsou ale na to základní školy připraveny. Myslím si, že v naší škole tito žáci mají veškerou péči, výsledky mají možná lepší, než kdyby byli integrování v běžné základní škole," vysvětluje ředitelka.

Základní škola Nádražní, Ostrava

Do školy dochází 130 dětí do třetí až deváté třídy. Absolventi mají podle ředitelky více možností uplatnění než dříve. Ti nejméně nadaní odcházejí na učební obory. Škola tomu přizpůsobila výuku, říká učitel odborných předmětů Ivan Jařabáč. "Zaměřujeme se na dílny, proto máme právě pracovního vyučování osm hodin týdně."

Ředitelka zvláštní školy ve Vítkovicích Jiřina Šariková potvrdila, že možnost integrace na běžných školách jí ubírá žáky i učitele. "Budu dávat výpovědi," říká. Taky ona je přesvědčená, že děti se speciálními potřebami vyžadují jinou péči než jakou nabízí základní škola.

"Pokud tyto děti zůstanou na základní škole, má ředitel možnost snížit počet žáků ve třídě, ale nebude to ono, protože ta výuka bude úplně jiná než v tom velkém kolektivu. Dělám v tom třicet let, takže to dovedu už dnes posoudit a mít na to svůj názor," zakončuje Jiřina Šariková.

autor: Gabriela Všolková
Spustit audio