Buďte Chytří jak rádio a vyhrajte nové v rozhlasové soutěži

30. duben 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Chytří jak rádio. Rozhlasová soutěž o DAB+ rádia

Jestlipak jste i vy chytří jak rádio? Pojďte to s námi zjistit! Po celý květen pozorně poslouchejte naše vysílání a čekejte na signál. Co nejrychleji pak volejte do studia na číslo 596112266.

První volající vždy dostane jedinečnou možnost odpovědět na vědomostní otázku, a pokud se ukáže, že je chytrý jak rádio, odměníme ho digitálním DAB+ rádiem! Soutěž probíhá po celý květen.

Sledujte také náš rozhlasový facebook, kde souběžně probíhá tipovací soutěž, ve které můžete získat balíček dárečků Českého rozhlasu Ostrava.

Plné znění pravidel soutěže Chytří jak rádio

Základní ustanovení

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Termín trvání soutěže: od 1. do 31. května 2021

Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice.

Účast v soutěži

Zájemce o účast v soutěži se do soutěže zapojuje zatelefonováním do vysílání Českého rozhlasu Ostrava po zaznění soutěžního signálu v čase konání soutěže a spojením se s moderátorem.

Úkolem soutěžícího je správně odpovědět na vědomostní otázku. Na výběr bude mít každý soutěžící ze tří možností, přičemž jen jedna je správná. Každý soutěžící může vyhrát v soutěži pouze jednou.

Příspěvek soutěžícího musí být původní, tj. soutěžící je autorem příspěvku.

Pokud se soutěžící již zúčastnil a nebyl úspěšný, může se účastnit opakovaně. Pokud se soutěžící již zúčastnil a byl odměněn výhrou, nemá již nárok na další výhru.

Hodnocení soutěžních příspěvků

Jednoho soutěžního kola, tj. na jednu soutěžní otázku mohou odpovědět maximálně dva soutěžící a to v případě, že první soutěžící neodpověděl správně. V takovém případě dostává šanci druhý volající. Pokud ani druhý volající neodpoví správně, soutěžní kolo zůstává bez vítěze.

Výhra

Digitální DAB+ rádio

Vyhlášení vítězů a předání výher

Výsledky soutěže společně se jmény výherců jsou zveřejněny živě ve vysílání v každém kole soutěže.

Pořadatel se zavazuje v případě nejasností výherce kontaktovat na telefonu nebo na emailové adrese, kterou soutěžící uvedl Pořadateli spolu se soutěžním příspěvkem.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

V případě, že se do 14 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

Výhry budou výherci odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže.

V případě, že výherce nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti či jiným způsobem, ČRo zároveň neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.

Prohlášení Pořadatele

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

Finanční plnění výher není možné.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít jméno a příjmení soutěžícího a soutěžní příspěvky na webu Českého rozhlasu a ve svých propagačních materiálech spojených se soutěží za účelem svojí propagace. V takovém případě, se ČRo se zavazuje, že při každé publikaci fotografie soutěžícího uvede v popisku i jeho jméno a příjmení.

Plné znění pravidel je k dispozici na internetové adrese www.ostrava.rozhlas.cz.

Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.

Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.