Česko - země neznámá (Příběh Verda stacio)

Česko - země neznámá
Česko - země neznámá
Verda stacio znamená Zelená stanice. Tak se jmenoval program brněnského Radiojournalu, který si ladili domácí i vzdálení zahraniční posluchači. V třicátých letech minulého století bylo z Brna odvysíláno přes 300 pořadů, na kterých se podílely i mnohé významné osobnosti kulturního života. Kromě spisovatele Františka Kožíka to byl rozhlasový dramaturg Dalibor Chalupa a především herec Karel Höger. V esperantu se z Brna vysílala Čapkova hra R.U.R. a také Bílá nemoc, esperantsky se zpívalo v Prodané nevěstě, V studni a v Rusalce. Připravil Český rozhlas Brno.