Charlotte Kanyzová

manažerka komunikace

Mám na starost marketingové aktivity a firemní komunikaci.

Telefon: 221 555 603
E-mail:
charlotte.kanyzova@rozhlas.cz

Všechny články

Sledujte nás