Cohousing – projekt, který zkouší pár mladých rodin na Novojičínsku

6. listopad 2014

V době, kdy si lidé v satelitních městečkách vymezují svůj prostor vysokými ploty a stěží pozdraví souseda, se skupina několika rodin rozhodla žít jinak. Pospolu, vzájemně si pomáhat, plánovat i pracovat. A sdílet třeba sekačku či auto. Všechno je sice zatím ve fázi připrav, nicméně první dům na okraji Starého Jičína už stojí.

Myšlenka komunitního bydlení není vůbec nová. Například už v polovině minulého století vznikl odvážně pojatý Kolektivní dům v Litvínově. Lidé zde měli společnou jídelnu, prádelnu či lednici. V praxi to ovšem nefungovalo dlouho. Přesto se dodnes, zejména ve světě, stále objevují nové a nové pokusy o tento typ bydlení.

9 pramenů

V našem kraji se také našlo společenství šesti rodin, které chtějí bydlet nejen vedle sebe, ale také si vzájemně pomáhat a sdílet společné prostory a činnosti. Vydali jsme se do Starého Jičína za spoluautorem této myšlenky Michalem Martochem.


Cohousing je nový způsob bydlení, který klade důraz na hlouběji prožívané mezilidské vztahy a současně zachovává a podporuje osobní nezávislost. Snaží se zachovat to nejlepší, co nabízel život v tradičních provázaných vesnických společenstvích a přenést to do 21. století. Obyvatelé se už od fáze plánování projektu podílejí na budoucí podobě svého domova i pravidel jeho fungování a po nastěhování i na jeho provozu. Cohousing se liší od jiných druhů tzv. záměrně vytvořených společenství tím, že jeho obyvatelé jsou ekonomicky nezávislí a nemají společnou životní filozofii nebo dokonce náboženství.
Zdroj: Wikipedie

„Našli jsme si sousedy a společně na několika pozemcích, kdy každá z těch rodin má nebo bude mít vlastní dům, tak se budeme snažit kooperovat a spolupracovat. Celé to bude zaštítěno společnou budovou, abychom mohli sdílet nejrůznější nástroje, měli nějaké místo k setkávání a podobně,“ vysvětluje Michal Martoch.

Je jim mezi 20 až 40 lety, mají malé děti a chtějí společně vytvořit ideální místo k životu. Proto zakládají jakousi formu komunitního bydlení. První dům pod hradem Starý Jičín už stojí, další se začnou teprve stavět. Tento zamýšlený projekt ovšem není plánovaný pouze pro jednu generaci. Chtějí zde nejen vychovat své děti, ale také se postarat ve stáří o své rodiče.

Pokud vás zajímá, jak to bude v praxi fungovat, jaké mají plány a co obnáší stát se členem cohousingu, poslechněte si náš magazín Křížem krajem (viz ‚Přehrajte si celý příspěvek‘ v úvodu článku). Záznam tohoto i dalších dílů pořadu pak najdete v iRadiu.

Spustit audio