Filozofická fakulta Ostravské univerzity chce absolventům zjednodušit hledání práce

31. leden 2017
Zprávy , Zprávy

Filozofická fakulta Ostravské univerzity chce zjednodušit studentům humanitních oborů přípravu na praxi. S nástrahami pracovního trhu, začátky podnikání i přechodem z vysokoškolských lavic do zaměstnání jim pomůžou personalisté i manažeři z firem.

„Nejvíce mě tam zaujala právě možnost praxe, která je vykonávána u firem,“ říká studentka učitelství Tereza Vachtarčíková, která patřila k zájemcům o nový studijní blok, ale nestihla si ho zapsat včas.

Právě personalistika by jí zajímala do budoucna možná stejně jako práce učitelky. „Myslím, že učitelství s personalistikou dost souvisí, protože i ten učitel je vlastně personalista těch dětí. Takže si myslím, že takové zběhnutí by to nebylo. Ráda bych pomáhala lidem, což si myslím, že ta personalistika k tomu směřuje,“ dodává studentka.

Filozofická fakulta Ostravské univerzity chce pomocí novinky rozšířit schopnosti absolventů.

„Studenti si v rámci tohoto modulu zakládají fiktivní firmy, kdy se rozpracovávají skutečné strategie, procesy, učí se s tím pracovat. Samozřejmě v rámci těch seminářů k nám přicházejí na konzultace odborníci z praxe, takže studenti mají možnost diskutovat a získat nějaký vlastní názor,“ vysvětluje hlavní garantka nového studijního bloku, personální konzultant Lucie Dokoupilová, podle které je o novinku obrovský zájem.

Hodně si od spolupráce s Ostravskou univerzitou a hlavně se studenty slibuje také sedm velkých zaměstnavatelů z Ostravska, Olomoucka i Zlínska.

„Budou mít za úkol projít z pohledu potencionálního zaměstnance tu firmu a ukázat nám, co my již nevidíme. To znamená, co bychom měli zlepšit při nástupech, při zaškolování našich nových zaměstnanců, jakým způsobem jim některé věci vysvětlovat,“ potvrzuje vedoucí ekonomického úseku rožnovské firmy ZPV Renata Slezáková.

Podle ní podobné výměně zkušeností nebrání ani to, že z Filozofické fakulty zamíří do provozů převážně studenti humanitních oborů. Zástupci Ostravské univerzity navíc nevylučují, že v budoucnu nový studijní blok zpřístupní také zájemcům o celoživotní vzdělávání.

autor: stj
Spustit audio