Geografický střed České republiky najdete na louce nad Číhoští na Vysočině. Je vědecky vypočítaný

2. únor 2023

Obec Číhošť na Vysočině je známá především událostí z konce roku 1949. Tehdy se při mši v kostele pohnul křížek, což rozpoutalo případ, který skončil umučením pátera Josefa Toufara. Kostel v Číhošti stále stojí, my vás ale dnes pozveme na druhý konec obce, do přesného středu České republiky.

„Geografický střed naší země vypočítal pomocí analytické geometrie inženýr Ladislav Fofonka,“ říká starosta Číhoště Jaroslav Tvrdík. Obec má jeho výpočty k dispozici, ale pro laika jsou velmi složité. Jednoduše je možné říct, že kdyby si člověk vystřihnul mapku naší republiky z kartonu a do Číhoště zapíchnul špendlík, bude mapka držet v přesné vodorovné poloze. V této metodě se ale samozřejmě nepočítá s horami, údolími a vodními nádržemi, ale s rovnou plochou.

Střed republiky je označený pomníčkem, na jehož vrcholu stojí jehlan se světovými stranami. Na soklu, který mimochodem kdysi stával pod nějakou sochou, je připevněná mramorová deska se státním znakem, znakem Číhoště a mapkou s přesným zaměřením.

„Je to 49° 44´ 37,5" severní šířky a 15° 20´ 19,1" východní délky,“ upřesňuje starosta. Vedle označení středu republiky stojí turistický rozdělovník, na kterém je další mapka. Ta pro doplnění uvádí nejzápadnější, nejvýchodnější, nejsevernější a nejjižnější body České republiky.

V altánku na louce, kde si turisté mohou odpočinout, je k dispozici návštěvní kniha, podle které je jasné, že si lidé Číhošť jako výletní cíl volí velmi často. Místní hasiči jim k tomu pomáhají i velmi dobře vypracovaným orientačním systémem. Cedulí je v obci tolik, že opravdu nikdo nezabloudí.     

Spustit audio