Izabela Kapiasová

redaktor publicistiky

V redakční práci se zajímá především o záležitosti česko-polského pohraničí, výměnu informací mezi polskou minoritou a českou majoritou, dále jsou to kulturní stereotypy a jejich překonávání. 

Telefon: 596 203 122

Všechny články

Stránky