Jak se vyřizuje žádost o pobyt v domově pro seniory a za co vše se platí?

20. listopad 2015
Dobré odpoledne

V Domovech pro seniory u nás žijí tisíce lidí. Kvůli vyššímu věku, zdravotnímu stavu a omezené soběstačnosti bývá pro seniory přestěhování do některého z domovů řešením životní situace.

Co je před tím potřeba vyřídit, jak se o domov žádá nebo za co se v něm platí, i na to jsme se ptali ředitele Domova pro seniory Slunečnice v Ostravě Radka Barana.


Pane řediteli, začněme tím základním – kde a jak se vyřizuje žádost o pobyt v domově o seniory a co všechno je potřeba doložit?

V případě, že si chce zájemce podat žádost o pobyt v domově, musí telefonicky, písemně nebo prostřednictvím e-mailu kontaktovat sociální pracovnici pověřenou jednáním se zájemci nebo se dostavit osobně do její kanceláře. Zjistí-li si sociální pracovnice při prvním kontaktu se zájemcem, že by pravděpodobně mohl spadat do cílové skupiny, navštíví jej do třiceti dní v místě jeho pobytu, popřípadě se setkání uskuteční u nás v domově. Zájemci předá formulář žádosti. K tomu formuláři je pak třeba také vyjádření lékaře, rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti a jmenování opatrovníka, je-li zájemce ve svéprávnosti omezen. Zájemce pak bude do dvou týdnů informován, zda bude nebo nebude zařazen do evidence zájemců o službu.


Dotazy do naší sociálně-zdravotní miniporadny můžete psát na mailovou adresu: nada.cvancarova@rozhlas.cz, nebo také zavolat na číslo 596 203 213.

Za co všechno se v domově pro seniory platí a v jaké výši?

Můžeme to přiblížit asi tak, že se platí hlavně za ubytování, stravu a poskytovanou péči. Cena za ubytování se u nás odvíjí od typu pokoje – pohybuje se od 160 do 195 korun za den. Cena za stravu se pak vypočítává podle četnosti a druhu stravy. V našem domově si uživatelé mohou vybrat ze stravy racionální, šetřící nebo diabetické, případně další diety. Uživatel u nás za stravu zaplatí kolem 140 korun za den. Poskytovaná péče je hrazena z příspěvku na péči, jehož výše se odvíjí od stupně závislosti člověka na pomoci druhé osoby a pohybuje se od 4000 do 12000 korun.

Kolik let v průměru senioři u vás v Domově Slunečnice vlastně prožijí?

Tady je těžké hledat odpověď, protože jeden dům poskytuje služby už od roku 1965 a nemáme všechny archiválie, ale co tady pamětníci napočítali, tak vlastně jsou tady ještě asi dva uživatelé, kteří pamatují u nás dvacet let.

Čtěte také

Ředitel Domova pro seniory Slunečnice v Ostravě Radek Baran v rozhovoru také řekl, jaké bydlení a v jakém prostředí nabízí domov, který vede. Uslyšíte také (viz odkaz ‚Poslechněte si celý rozhovor‘), o kolik klientů pečuje, v jakém věkovém rozpětí a další informace.

autor: čan
Spustit audio