Jan Rokyta

autor pořadů

Připravuji hudební pořady o lidové písni a lidové hudbě.

Co v rozhlase dělám:
Připravuji hudební pořady o lidové písni a lidové hudbě. Jmenovitě jsou to: všednědenní rubrika Zazpívejte si s námi a středeční půlhodinka Píseň domova. Důležitými aktivitami jsou také příprava a moderování koncertního cyklu Zpěvem k srdci, ve kterém se prezentují špičková folklorní tělesa a zpěváci.

 

Jak jsem se k této práci dostal:
Doslova jsem ji “odkoukal” a “zdědil” od svého otce Jana Rokyty seniora, dlouholetého hudebního redaktora Českého rozhlasu Ostrava. Přivedl mne nejen k aktivnímu muzikantství, ale ve svých posledních letech i k pregnantní práci s rozhlasovými texty. Hudební “redaktořina” šlechtí písemný i verbální projev a je to činnost navýsost smysluplná a bohulibá!

 

Co považuji za rozhlasová "nej" v mé práci":
Dobrý pocit a radost z adekvátně koncipovaného pořadu, spokojené reakce posluchačů, vydařený a skvěle navštívený koncert ve studiu Českého rozhlasu Ostrava, ale i trefná kritika či komplimenty mých kolegů redaktorů: to vše jsou má “nej”, zpravidla si jich užívám při každém pobytu v rozhlasové budově.

 

Dosavadní kariéra:
Absolvoval jsem Konzervatorium v Bratislavě v oboru cimbál a poté pokračoval ve studiu zobcové flétny na Sweelinck-Conservatoriu v nizozemském Amsterdamu. V Nizozemí jsem dále pracoval jako multiinstrumentalista v Mezinárodním folklorním divadle a jako cimbalista ve svobodném povolání. Jsem rovněž absolventem Nizozemské vinné akademie (Wijnacademie) a nositelem titulu “Weinakademiker” Rakouské vinné akademie. Nauku o víně také vyučuji formou kurzů na soukromé škole pod názvem Prague Wine Academy. Ve svobodném povolání jsem i nadále po své (re)migraci do České republiky, živím se však jako aktivní hudebník (koncertní cimbalista a hráč na zobcovou flétnu) převážně v zahraničí.

 

Co jsem ochoten na sebe prozradit:
Nemám doma televizi, rád chodím po horách, holduji kvalitní gastronomii, špatné či průměrné víno nekompromisně vylévám do dřezu, volný čas se snažím co nejvíce trávit se svými dětmi a mám rád kolem sebe dobré lidi...

 

Telefon: 596 203 150
E-mail: muzikalewijnen@gmail.com

Sledujte nás

Kolegové