Křížem krajem: Stonava

Křížem krajem

Na velikonoční pondělí se spolu vypravíme do vesnice, která se měla stát černým jezerem, a přesto žije a vzkvétá dál. Stonava se rozkládá na cca 14 km čtverečních a žije zde téměř 2000 občanů. První písemné zmínky o Stonavě pocházejí z roku 1388, kdy hrabě Hanke von Stoen založil v krásném údolí řeky Stonávky osadu. Ta se začala rychle rozrůstat. Do roku 1939 byly uhelné doly pro obec výhradně přínosem, zkáza krajiny i vesnice nastala rokem 1948. Územní plán z roku 1986 už s obcí nepočítal, místo zde měly mít pouze doly, brigádnické ubytovny horníků, kaliště a koksovna. A přesto se Stonavu podařilo zachránit. Jak se žije jejím obyvatelům dnes, co mají ve Stonavě zajímavého a čím se baví ve svém volném čase, to se dozvíte v pondělí 28. března v pořadu Křížem krajem.

Vysílání Českého rozhlasu Ostrava si můžete naladit na frekvenci 99,0 MHz nebo dalších frekvencích. Poslouchat nás můžete také prostřednictví internetu (v nízké, střední nebo vysoké kvalitě).

Změna v programu vyhrazena