Kunín získal přes 500 exponátů z muzea bývalých německých obyvatel obce

7. prosinec 2016

Překvapení nedávno zavládlo v Kuníně na Novojičínsku. Heinrich Friedrich z Německa věnoval obci muzejní sbírku předmětů denní potřeby, dobových krojů, praporů nebo obrazů, které tento čestný občan nasbíral od bývalých německých obyvatel Kunína. Exponáty dočasně zaplnily prostory obecního úřadu, než se přestěhují do stálé expozice.

„Nejcennější exponát je obraz malovaný jakoby akvarel, který zobrazuje prostranství před kostelem a ten kostel,“ upozorňuje Eva Rusková, pracovnice Obecního úřadu Kunín.

V patře obecního úřadu se se starostkou Kunína Dagmar Novosadovou (nez.) díváme na velký model Kunína o rozměrech zhruba 2x1 metr pod sklem.

„Tento model je z období krátce po válce a v podstatě nám ukazuje, jak Kunín v té době vypadal. Bylo to poněkud jinak než dnes, protože Jičínka byla v 70. letech zregulovaná, takže někdy se i těžko orientuje, kde který dům stál,“ vysvětluje starostka.

Kunínští přivezli z Německa celkem 540 exponátů. Je to sbírka čestného občana pana Friedricha z Leimenu, který se v Kuníně narodil a byl také po válce odsunut do Německa.

„Vzhledem k tomu, že už jeho věk je poněkud vyšší a v Německu nenašel následníka, tak jsme se domluvili, že sbírka zůstane zachována pro další generace v Kuníně, odkud vlastně vzešla,“ dodává starostka.

S pracovnicí kunínského obecního úřadu Evou Ruskovou stojíme teď v místnosti stavebního úřadu, která je dobře ze čtvrtiny zaplněná různými exponáty muzea, které tedy Kunín získal. Jsou tady modely kunínského statku, klasického hospodářství, model zámku a kostela. Jsou zde i předměty denní potřeby.

Eva Rusková ukazuje starou odstředivku na mléko

„Klasické necky dřevěné, potom je to kruhadlo na zelí, je tam valcha. A další věci, které jim byly blízké, které denně potřebovali,“ vypočítává Eva Rusková.

Starostka věří, že sbírka bude umístěna na kunínském zámku. „Protože zámek je obecní, takže i ta obecní expozice do něj patří. Doufám, že se to podaří na jaře,“ odhaduje starostka.

autor: Michal Polášek
Spustit audio