Mokřad u Rondelu. Cenná přírodní lokalita se ukrývá na předměstí Havířova

16. květen 2018
Mokřad u Rondelu v Havířově

Chráněný Čolek velký, známý indikátor čistoty vody, si oblíbil lokalitu Mokřadu u Rondelu v Havířově. Víte, co dalšího zajímavého přírodní památka v nivě řek Lučiny a Sušánky skrývá?

Mokřad je jednou z nejzajímavějších přírodních lokalit na území města. Oficiálně jde o zvláště chráněné území v kategorii přírodní památka. V místech, kde se kdysi nacházely rybníky, se dnes v tůních s bohatě vyvinutou vegetací daří i chráněným živočichům.

„Kromě čolka se tady nachází rosnička zelená, skokani, ropuchy – je tady rozmanitý výskyt druhů obojživelníků a z tohoto pohledu je to území nesmírně cenné, protože obojživelníci z naší krajiny ustupují spolu s mokřinami a vlhkými místy,“ říká Jan Smola z odboru životního prostředí havířovského magistrátu.

Území na předměstí Havířova je ceněnou přírodní památkou, chráněnou v rámci evropské soustavy Natura. Bezmála patnáct hektarů najdete v lokalitě hned vedle frekventovaného dopravního uzlu. Kupodivu přírodě to nevadí, ostatně tohle území má pozoruhodnou historii.

Meandry Lučiny. Jedinečné území, které ukazuje moc přírody, najdete v srdci Havířova

Zátočina s podemletým stromem

Přírodní památka Meandry Lučiny přímo v srdci Havířova připomíná, že se pořád najdou místa, která člověk neovlivnil svou činností. Řeka už stovky let utváří krajinu a nabízí útočiště celé řadě živočichů. Její tok se vine v délce 2,5 kilometru a navazují na něj mokřady nebo louky.

„Ještě před vznikem Havířova se tady rozkládaly dva rozsáhlé rybníky, z nichž zůstaly už jen zbytky hrází porostlé staletými lípami a duby. Rybníky byly během výstavby města postupně zaváženy vším, co se stavební činností souviselo,“ dodává Smola.

Část území tvoří hodnotný lužní les s velmi starými vrbami, které lákají další formy života – dutinové ptáky, hmyz vázaný na rozpadová stadia dřevin. Území je tedy pestré i co se týká různých typů stanovišť a biotopů.