Nápad opavských gymnazistů, jak bojovat se smogem, se šíří do dalších krajů

Lokální topeniště se na znečištění ovzduší podílejí velkou měrou.
Lokální topeniště se na znečištění ovzduší podílejí velkou měrou.
Začalo to před třemi lety jako jednoduchý studentský nápad zaměřený na boj se smogem - obcházet rodinné domy a zjišťovat, čím lidé doma topí. Tehdy ještě na Slezském gymnáziu v Opavě netušili, že se z jejich projektu nazvaného Emise stane celostátní záležitost a že budou postupně zaučovat další desítky škol. Právě dnes jim v Opavě předávají zkušenosti.

„Prakticky zvoníme na dveře a snažíme se předávat informace o našem projektu a o stavu ovzduší obyvatelům těch domů. Teď jsme prošli asi tři delší ulice, oslovili jsme zhruba patnáct lidí, kteří nám otevřeli, bavili se s námi a chtěli aspoň tu brožuru,“ popisoval před třemi roky v reportáži tehdejší gymnazista Luděk Plachký.

Dnes studuje práva na vysoké škole, na své gymnázium ale nezapomněl a pomáhá třeba s legislativou. „Podařilo se ten projekt rozšířit do celé České republiky. Mám radost, že to ty děti, žáky a studenty baví a že se i vzdělávají v přírodovědných ale i humanitních předmětech, zvlášť právě třeba v té legislativě,“ dodává Plachký.

Čtěte také

Opavští studenti a bojovníci proti smogu si říkají emisaři. A rychle přibývají další. Například Jan Ibler byl emisařem už na základní škole a teď pokračuje i na gymnáziu.

„Byli jsme na prohlídce STK na měření emisí a určitě budou další akce, kde se zapojí další základní i střední školy. Myslím, že by ten nápad měl pomoct, byl proto vytvořený. Musíme změnit ten náš kraj,“ říká student.

A jsou tady budoucí emisaři – třeba ze školy v Klimkovicích. „Nějak omezit dopravu. Klimkovicemi denně projíždí hodně aut a zanechávají tam tak stopy. Je to ale docela těžký úkol,“ tuší jeden z žáků.

Do projektu Emise a vzdělávání v oblasti ekologie, přírodních věd a legislativy se zapojují nejenom školy v Moravskoslezském nebo Zlínském kraji, ale rychle se přidávají i regiony v Čechách, hlavně v těch severních.

Pořád je co zlepšovat, vždyť topná sezóna právě začíná. „Máme udělané speciální vesty, takže dnes už každý bude vědět, kde je emisař. Mnohé vesnice a města se budou divit, kdo jim bude zvonit na dveře,“ říká Kamila Tkáčová ze Slezského gymnázia.

Ostravské ovzduší ráno 30. ledna 2012