Opavští studenti mají na střeše svou vlastní observatoř. Akademici ji vtipně nazvali Bílá díra

Výhled na Opavu za denního světla z kopule observatoře rozhodně stojí za to
Výhled na Opavu za denního světla z kopule observatoře rozhodně stojí za to

Určitě jste už někdy navštívili hvězdárnu. A jistě se shodneme na tom, že pozorovat noční oblohu nebo třeba Slunce je opravdu zážitek. My vás teď pozveme do nejmladší univerzitní observatoře. Najdete ji v Opavě, na střeše jedné z univerzitních budov na Bezručově náměstí. Je malá, nenápadná a slouží především studentům k jejich výzkumu.

A jmenuje se poněkud záhadně WHOO. Což znamená White Hole Observatory Opava, volně přeloženo Opavská observatoř bílých děr. Že jde tak trochu o recesi, poznají nejspíš jen odborníci.

Jednak se většina opavských astronomů zabývá studiem děr černých a jednak bílé díry jsou pouze hypotetickou oblastí časoprostoru, do které nelze vstoupit zvenku, ale ze které hmota a světlo můžou uniknout. Žádná bílá díra však nikdy nebyla pozorována. Logickým důvodem pojmenování observatoře je fakt, že malá nenápadná kopule na střeše univerzitní budovy je celá bílá.

Observatoř vznikla stavební úpravou půdních prostor budovy Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity. Od počátku měla sloužit zejména studentům k pozorování a k jejich vědecké práci. Fungovat začala ve zkušebním provozu v roce 2016, o rok později byla oficiálně otevřena.

Plně automatizovaný dalekohled Meade o průměru 250 milimetrů umožňuje pozorování zajímavých jevů, zejména pak zkoumání intenzity světelného záření hvězd, planet a dalších objektů blízkého i vzdáleného vesmíru.

Ačkoli se observatoř nachází v husté zástavbě centra Opavy, automatické natáčení výhledu kopule je možné nasměrovat tak, že světelné znečištění je minimální. A i za dne je výhled z kopule pouhým okem fascinující. Přehlédnete nejen celou Opavu, ale za dobré viditelnosti se pokocháte i panoramatem Jeseníků.

White Hole Obervatory v Opavě je přístupná i pro veřejnost, a to dvakrát do měsíce v rámci veřejného pozorování. Termíny i kontakty nutné k rezervaci najdete na http://whoo.slu.cz