Ostravská charita úspěšně vyzkoušela takzvané předškolní kluby

Dítě ve školce. Ilustrační foto

Dětem ze sociálně vyloučených rodin je nutné pomáhat, ještě než odejdou na základní školu - a dokonce ještě před školou mateřskou. Vyplývá to z ročního testování modelu takzvaných ‚předškolních klubů‘, který vyzkoušela ostravská charita. Na dvou místech tuto službu nabízela a dále nabízí.

Kristýna Pustková vede předškolní klub přímo ve Vesničce soužití v Ostravě, tedy v oblasti, která vznikla právě jako forma pomoci lidem na okraji společnosti. Tyto jakési předškolky jsou podle ní velmi potřebné.

„Myslím si, že to opravdu funguje a že to má smysl. Protože k nám přicházejí děti, které nemají základní hygienické návyky, neznají základy slušného chování, neumí pozdravit. Neznají ani, jaké jsou možnosti doma, mnohdy nemají ani pastelky. Takže u nás se poprvé setkají s pastelkami, s papírem. A baví je to, protože je to pro ně něco nového,“ dodává Kristýna Pustková.

Předškolní klub - to není jenom první kontakt se vzděláváním, ale také zábava, hry zaměřené na zručnost a základní dovednosti. Jsou to první práce ve skupině a je vždy lepší vyzkoušet to ještě před běžnou školou.

„Ve stručnosti jde o to, že s lidmi ze sociálně vyloučených lokalit především z romské populace je třeba pracovat nejen s dětmi na předškolním vzdělávání ale především s rodinami. Navštěvovat je, učit je práci s dětmi, návykům a připravit je na vstup do školského systému. Potom ty děti vstupují do normálních školek a normálních základních škol s určitou důvěrou a podporou svých rodičů,“ vysvětluje ředitel Charity Lukáš Curylo.

Je to podle něj cesta, jak v budoucnu snížit nezaměstnanost, kriminalitu. „Toto předškolní vzdělávání je základ, protože tam začíná ta segregace. Jestliže nastoupí do zvláštní školy nebo s problémy na základní školu, tak už má problémy celý život, protože nemá dostatečné vzdělání. A víme, že vyšší vzdělání u nás znamená i nižší nezaměstnanost. Takže je tam provázanost a myslím si, že pro společnost má velký přínos kultivace toho prostředí,“ dodává Curylo.

Charitní předškolní kluby v Ostravě rozhodně nekončí. Ať už jako forma pomoci nejmenším dětem, ale také jejich rodičům. Zájemci se mohou obrátit na ostravskou Charitu.