Ostravská univerzita slavnostně uvedla do funkce dva nové děkany

23. listopad 2012

Ostravská univerzita dnes slavnostně potvrdila nové děkany. Pedagogickou fakultu povede Tomáš Jarmara, vládu nad lékařskou fakultou převzal Jaroslav Horáček, který tak naváže na své působení v čele bývalé fakulty zdravotních studií.

Tomáš Jarmara se stává děkanem ve svém profesním životě poprvé. Docent Horáček již děkanem byl. V letech 1999 až 2005 vedl Fakultu zdravotnických studií, která byla předchůdkyní současné Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

„Jako děkan Lékařské fakulty se budu snažit vytvořit co možná nejpříznivější podmínky pro naše studenty včetně možnosti zahraničních pobytů. Musíme se také snažit, aby věda a výzkum byly na takové úrovni, abychom i z této činnosti získali finance pro rozvoj fakulty,“ řekl nový děkan.

Doktor Jarmara je uznávaným politologem, docent Horáček stál u zrodu a rozvoje Fakulty zdravotnických studií, předchůdkyně Lékařské fakulty.

Oba nové děkany zvolily akademické senáty příslušných fakult letos na jaře, do funkcí nastoupili 1. listopadu, tedy po uplynutí funkčního období předchůdců a s novým akademickým rokem. Dnešní slavnost obou fakult proces nástupu děkanů završila.

autoři: tif , stj
Spustit audio

Více z pořadu