Posilování tělesné kondice cvičením – vleže (na lůžku)

4. květen 2014

V květnu si v naší pravidelné víkendové rubrice s námi může zacvičit i ten největší lenoch. V následujících čtyřech dílech totiž můžeme zůstat pěkně v posteli a krásně si zacvičit třeba hned po probuzení.

I tady platí zásada necvičit přes bolest, ale jen do mírného tahu. Každý cvik je nejlépe zopakovat čtyřikrát až pětkrát. Pokročilí cvičenci si mohou troufnout i na deset opakování.

Proč cvičit každý den zejména ve zralém a seniorském věku
S vyšším věkem přichází horší prokrvení mozku a všech tkání, nedostatečný pitný režim a tím ke zhoršení koordinace, udržení rovnováhy, ochabování svalstva, svalové síly umocňované nedostatečným příjmem tekutin.

Pravidelné, každodenní cvičení udržuje svalovou sílu, pohyblivost, zdatnost, náladu, sebevědomí.
Můžeme cvičit ráno, ale kdykoliv a vleže! - v posteli!

Jaké jsou zásady pro správné cvičení
Pravidelnost, s postupným dávkováním, procvičení všech svalových skupin, přesně a pomalu v plném soustředění, správné dýchání - pohyb při výdechu

Nejčastější chyby
Záklon hlavy, prohýbání v bedrech, zadržování dechu


Cvičení v lehu na zádech

1. připažíme, střídavě vždy s výdechem protahujeme končetiny do dálky, zpevníme břicho, neprohýbáme bedra
Lehčí varianta: jedna noha je pokrčená v koleně

Obrázky k cviku 1.

2. pokrčíme obě nohy a opakovaně stahujeme hýžďové a břišní svalstvo, bedra tlačíme do podložky, neprohýbáme, podsazujeme pánev

3. poloha stejná, jen střídavě přitahujeme kolena k hrudníku, v této poloze vždy vydržíme 5 až 10 sekund. Nezakláníme hlavu.

Obrázky k cviku 3.

4. poloha stejná, ruce rozpažené, přednožujeme (zvedáme, natahujeme) střídavě levou a pravou nohu (s výdechem)

Obrázky k cviku 4.

5. paže podél těla, pomalu zvedáme hlavu, bradu přitahujeme k hrudníku, vydržíme 5 až 10 sekund a vrátíme se zpět (5x až 10x)

6. dlaně spojíme před hrudníkem, stáhneme břišní svalstvo, brada směřuje k hrudníku, s nádechem tlačíme do dlaní, s výdechem povolíme

Obrázky k cvikům 5. a 6.
Spustit audio