Prevence kouření musí začít už v dětství

8. únor 2017

Karcinom plic, obecně známý jako rakovina plic, patří mezi zhoubná nádorová onemocnění. V české populaci se vyskytuje docela často a má fatální následky. Co ovlivňuje vznik nemoci a jaká je šance na vyléčení?

„Geograficky je nejvíce nádorových onemocnění plic v jihozápadní části Česka. Není to dáno tím, že by tam lidé více kouřili, ale podložím země. Radon a radioaktivita se více vyskytují v Krušných horách a na Plzeňsku a Karlovarsku,“ vysvětluje doktor Jaromír Roubec z kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Ostrava.

Oproti tomu Moravskoslezský kraj je překvapivě na nadprůměrné úrovni, nevymyká se průměru evropských zemí.

Problém pasivních kuřáků

Rakovina plic je multifaktoriální jako všechna zhoubná onemocnění. To znamená, že ji nemůžeme přičítat pouze jedné příčině. Největší vliv má ale tabákový kouř, který dokáže zmutovat buňku v nádor. Především pasivním kuřákům pomáhá zákaz kouření v restauracích, dochází tak k ochraně zdraví personálu těchto veřejných prostor.

„Kromě něj bych ale směřoval důraz především k výchově. Pokud rodič nedá dítěti do vínku, že kouření je rizikovým faktorem, žádný zákaz kouření v restauracích či na zastávkách problém celospolečensky nevyřeší,“ říká Roubec. V zemích, kde je nekuřáctví trendem už delší dobu, k poklesu nádorových onemocnění opravdu dochází.

kouření, den bez tabáku, cigarety

Celkově v České republice onemocní rakovinou plic okolo 6000 pacientů ročně. Mírná většina z toho jsou muži. Existují různé druhy karcinomu plic, některé jsou příznivější, jiné agresivnější. Je to dáno tím, z jaké buňky prvotní rakovinová buňka vzniká a jak se biologicky deformuje. Nádorové buňky, které v těle vznikají neustále, jsou pod kontrolou imunitního systému. Pokud tento systém selže, ihned se rozjede nádorové bujení.

Jak poznat rakovinu plic

Jak se dá rakovina plic poznat? Plíce sama o sobě nebolí, rezerva dýchacího aparátu je velká. Situaci nevnímáme jako problém, dokud určitou rezervu orgánu nevyčerpáme a nezačneme vnímat nedostatek dechu. Mezi další příznaky patří krvácení z plic, vykašlávání a bolest.

„Symptomy jsou bohužel pozdní. O to je rakovina zákeřnější a bývá často zjišťována v pozdním, již neoperabilním stádiu, kdy už pacient není schopen lokální léčby. Pokročilý nádor totiž postupně roste jednak do centra těla, jednak do tekutin, takže lokální ozáření nebo operace již nepřichází v úvahu,“ upřesňuje doktor Roubec.

Čtěte také

Léčba rakoviny plic se odvíjí od velikosti nádoru, velikosti uzlin a přítomnosti metastáz. Nádorová onemocnění jsou lékaři schopni detekovat moderními metodami, jakými je počítačový rentgen nebo pozitronová emisní tomografie.

Plíce

V nízkém stádiu při velikosti nádoru do tří centimetrů je nádor řešitelný chirurgicky a není po něm třeba další léčby. V pokročilejším stádiu je situace zcela jiná. Lokální léčba nestačí a nastupuje léčba systémová, např. chemoterapie, biologická léčba nebo jejich kombinace.

Genetika a další faktory

Zda onemocníme rakovinou plic, se odvíjí od genetiky, kuřáctví, ale i od dalších faktorů. Mezi ně patří stravování, pracovní procesy, kosmické záření, podloží či stres. Šance odhalit onemocnění včas je bohužel nízká. Při zjištění v raném stádiu je úspěšnost 80%, při metastatických nádorech dosahuje léčba 10% možnost přežití.

autoři: š.iva , Andrea Černá
Spustit audio