Průzkum ukázal, že na Karolině v centru Ostravy lze postavit výškovou budovu

30. duben 2021 14:22

Na pozemku mezi ulicí 28. října a obchodním centrem Nová Karolina v centru Ostravy je možné postavit výškovou budovu vysokou až 200 metrů. Ukázaly to výsledky inženýrsko-geologického průzkumu, který tam od ledna prováděl mezinárodní tým architektů, geotechnických inženýrů a specialistů na zakládání výškových staveb. ČTK to dnes sdělil mluvčí ostravské společnosti RT Torax Jindřich Vaněk. Firma se na místě chystá postavit nejvyšší budovu v Česku.

Ostravsko je poznamenané intenzivní těžbou černého uhlí, které se tam dobývalo od 19. století. Prostor pod centrem Ostravy ale blokoval vytyčený ochranný pilíř. V oblasti Karoliny byla až do roku 1982 v provozu koksovna, jejíž poslední části byly strženy v roce 1985. Území sedmkrát větší než pražské Václavské náměstí bylo v letech 1997 až 2010 za téměř dvě miliardy korun sanováno a dekontaminováno.

Podloží je bezpečné

„Během terénní fáze průzkumu provedly specializované organizace celkem deset vrtů do hloubky 12, 70 a 150 metrů,“ uvedl Vaněk. Odborníci zkoumali stav bývalých dobývacích slojí v hloubce okolo 150 metrů pod zemí, v mělkých vrstvách pak odebrali vzorky zeminy a podzemní vody a dělali testy na přítomnost kontaminačních látek.

„Ze závěrů všech zúčastněných odborníků vyplývá, že plánovanou stavbu je možné bezpečně založit a zakotvit v podloží. Rozhodující jsou geologické poměry v hloubce přibližně do 50 metrů. Prokázalo se, že jílová vrstva je dostatečně mocná a je podložena další silnou karbonskou vrstvou tvořenou převážně pískovcem a neogenními jíly,“ uvedl Jiří Soukup ze společnosti Studio Anarchitekt.

Prokázalo se podle něj, že velikost ani stav bývalých důlních děl není pro budovu významný. „Lze zde bezpečně založit budovu až o výšce 200 metrů,“ uvedl Soukup.

Čtěte také

Při průzkumu se zjistilo, že v měkkých vrstvách jsou zbytky základových konstrukcí bývalých průmyslových staveb, které nebyly odstraněny během poslední sanace území. Jsou tam také mírně zvýšené hodnoty koncentrací škodlivých látek.

„S ohledem na celkové inženýrsko-geologické poměry byl pro stavbu navržen speciální způsob založení s kombinací plošných a hlubinných prvků. Pilíře zapuštěné do hloubky přibližně 50 metrů budou podpírat tři nebo čtyři podzemní podlaží budovy,“ uvedl Vaněk.

Pozemku o rozloze 8300 metrů čtverečních se pro jeho tvar říká Slza. Budova, která tam vznikne, má být novou dominantou Ostravy. Půjde o obchodně administrativní centrum s hotelem a byty, které by podle dřívějších informací mělo mít 60 pater a stát přes dvě miliardy korun.

„Jsme rádi, že výsledky průzkumu potvrdily náš záměr postavit na tomto místě výjimečnou budovu. Získali jsme také mnoho cenných informací pro finální dopracování podoby podzemní i nadzemní části stavby. Nyní můžeme dokončit architektonické a projekční práce a prezentovat budovu veřejnosti,“ uvedl partner a zakladatel společnosti RT Torax Tomáš Häring.

zdroj: ČTK
Spustit audio

Související