Rezervace Skučák ukazuje, jak před staletími vypadalo rybníkářství na Karvinsku

Rybník Skučák
Rybník Skučák

Malá Třeboň. Tak se říká rybniční soustavě na Karvinsku, s tradicí sahající do 15. století. V rámci ní vyniká přírodní rezervace Skučák v Rychvaldě, kde se mezi vzácnými vodními rostlinami vyskytují chráněné druhy živočichů.

V okrajové části Rychvaldu – v lokalitě Skučák – žijí díky přírodní ochraně vzácné druhy živočichů. Jsou tam i vzácné druhy rostlin. Přírodní rezervace Skučák je součástí rybniční soustavy ostravsko-karvinské pánve a jde vlastně o vodní hladinu rybníka, rákosiny a okolní podmáčené louky.

Rezervace je místem evropského významu – na 30 hektarech tam žijí chránění živočichové jako čolek obecný, rosnička zelená, moták pochop a mezi vodními rostlinami tam roste i kriticky ohrožený plavín štítnatý.

O tom všem jsme natáčeli na břehu rybníka Skučák spolu se zástupkyní Správy chráněné krajinné oblasti Poodří Ivonou Kneblovou.