Románská kaple, která vysvětlila záhadu z 2. světové války

9. prosinec 2012

Deník Sächsische Zeitung se zabýval zajímavým objevem na zámku Colditz. Archeologové tam objevili zbytky románské kaple a odpověděli tak na malou záhadu z druhé světové války.

Tehdy byl na zámku zajatecký tábor pro spojenecké důstojníky, kteří se neustále pokoušeli nejrůznějšími způsoby utéct. Mimo jiné kopali pod zámkem tunel. Narazili ale na zdivo a tak museli trasu chodby změnit. Historikům vždy vrtalo hlavou, co to mohlo být na zdivo. Teď už to vědí. Pro nás je určitě zajímavé, že mezi zajatci bylo i několik Čechoslováků sloužících v britské armádě.

Mimochodem - zámek Colditz rozhodně stojí za návštěvu. Zmíněným zajatým důstojníkům nebo tedy přesněji jejich pokusům o útěk je věnována hlavní zámecká expozice. K vidění jsou tu nejen pozůstatky jejich pokusů o vyhloubení útěkového tunelu, ale třeba i větroň, který si zajatci za účelem útěku tajně sestrojili nebo utajená vysílačka, která byla objevena teprve nedávno. Kromě toho je tu i expozice věnovaná historickým zámeckým prostorám. Zámek Colditz je otevřený celoročně, zavřeno má jen v době vánočních svátků. Najdete ho asi padesát kilometrů severně od Chemnitz.

Die Sächsische Zeitung befasst sich mit einem interessanten Fund auf dem Schloss Colditz. Archäologen haben dort Reste einer romanischen Kapelle ausgegraben, und haben die Antwort auf ein kleines Rätselraten aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Damals befand sich auf dem Schloss das Gefangenenlager für die alliierten Offiziere, die immer versucht haben, auf unterschiedliche Weise zu entfliehen. Unter anderem gruben sie unter dem Schloss einen Fluchttunnel. Sie stießen aber dabei auf die Mauern und mussten so Umwege graben. Die Historiker machten sich immer Gedanken darüber, was waren das für Mauern? Jetzt wissen sie es bereits. Was wir bestimmt interessant finden, ist die Tatsache, dass es unter den Gefangenen auch einige Tschechoslowaken gab, die bei der britischen Armee dienten.


Zvětšit mapu
Spustit audio