Rozhlasová rodinka

Rozhlasová rodinka

Hosty budou tentokrát posluchači sbírající podpisy významných osobností, prostě nadšenci, kteří běhají za populárními tvářemi, aby od nich získali kousek písemného projevu. Podpis totiž vypovídá o povaze každého jedince opravdu hodně. Rozhlasovou rodinku vysíláme v pátek od patnácté do šestnácté hodiny.