Rozhlasové Střípky připomněly projekt MEVRO

V naší rozhlasové historii se vrátíme zpět o 65 let a připomeneme projekt MEVRO. Abychom to upřesnili, do časů ‚MEVRA‘ ostravského.

Totiž – doktor Josef Kolář, který na sklonku 30. let vybudoval v Ostravě stabilní okruh mladých rozhlasových spolupracovníků, autorů, herců, případně zpěváků, stál v roce 1948 (to už v Praze) u zrodu nového způsobu vysílání.

MEVRO – to je vlastně zkratka pro Mezinárodní výstavu rozhlasu, na které se v Praze v květnu 1948 prolínaly nejmodernější výsledky technického rozvoje s přímým kontaktem tvůrců programu s posluchači.

Oba rozměry, technický a lidský, ohromně zabraly. A z myšlenek MEVRO čerpají rozhlasoví pracovníci dodnes.

Více k tématu i s dobovými ukázkami si poslechněte v přiloženém audio souboru (viz ‚Přehrajte si celý příspěvek‘ hned pod titulkem). Tento i další díly Střípků pak najdete v iRadiu.

Spustit audio