Rozhlasový lidový parlament

Občanské sdružení Paracelsus chce dosáhnout toho, aby bylo v České republice zrušeno povinné očkování dětí. Současný zákon tuto oblast upravuje tak, že rodiče jsou povinni nechat své děti očkovat proti některým nemocen, například proti tuberkulóze, černému kašli atd., však to znáte. Občanské sdružení Paracelsus však toto očkování nazývá "obchod se strachem", tvrdí, že v některých případech může očkovací látka trvale poškodit dětský organizmus. O tom všem bude v podvečerním Rozhlasovém lidovém parlamentu autor Ladislav Vrchovský. Ten si k debatě o povinném očkování pozval lékaře pediatra a zástupce někdejší krajské hygienické stanice, dnes Zdravotního ústavu Ostrava.