SDH Lesní Albrechtice. Priority? Požární sport a děti

20. listopad 2015

Lesní Albrechtice je malá vesnice čítající téměř 300 obyvatel, je to část obce Březová v okrese Opava. Místní hasiči patří k nejsilnějšímu dobrovolnému spolku. Je jich 88, takže každý pátý v obci má hasičskou uniformu.

Pokud přijedete do Lesních Albrechtic od Březové směrem na Opavu, pak odbočíte doleva a přijedete až k požární zbrojnici. Tu se podařilo zrekonstruovat v roce 2003, dva roky před oslavami stého výročí vzniku sboru. V roce 1905 byla podána Zemské správě žádost o založení samostatného požárního sboru v Lesních Albrechticích. Prvním velitelem byl jmenován Viktor Haas, jeho zástupcem pak Josef Vícha.

Hasičům v Lesních Albrechticích dnes velí Vlastislav Kolovrat. „Dělám to už druhé volební období. Předtím jsem byl 28 let jednatelem sboru a při letošních oslavách 110. výročí založení sboru jsem dostal věrnostní stužku za čtyřicet let ve sboru,“ říká Vlastislav Kolovrat. „Naším nejstarším členem je pan Urbánek, ten dostal vyznamenání dokonce za rovných 70 let aktivní služby ve sboru dobrovolných hasičů. Začínal, když mu bylo osmnáct.“


Dobrovolné hasiče z Lesních Albrechtic můžete až do pátku 27. listopadu 2015 do 15 hodin podpořit v soutěži Dobráci roku zasláním SMS ve tvaru DOBRACI ALBRECHTICE na číslo 90 011 04. Technicky zajišťuje ATS Praha. Cena jedné SMS je 4,- Kč včetně DPH. Počet hlasů z jednoho telefonního čísla není omezen.

V klubovně hasičské zbrojnice je obrovské množství pohárů za hasičskou soutěž. Podílejí se na tom muži, ženy děti. „Za posledních 15 let se toho nashromáždilo opravdu hodně. Je tady více jak 300 pohárů. Nejvíce jsme byli úspěšní v letech 2009 až 2011, to nám jezdilo na soutěže velmi dobré družstvo žen. Teď máme zase radost z těch nejmenších," pochvaluje si Vlastislav Kolovrat.

Požární sport je mezi albrechtickými hasiči prioritou, přesto dokázali jednu řekněme "raritu" mezi dobrovolnými hasiči. Po zaznění signálu jsou schopni v kteroukoliv denní nebo noční dobu sestavit sedmičlenné zásahové mužstvo, které ihned vyrazí do akce. K rukám mají několik čerpadel, k cestování Avii, k odstranění překážek motorové pily. Samozřejmostí je požární výstroj odolná proti ohni.

Když se zastavíte před místní požární zbrojnici, uvidíte vedle na trávě dřevěné požární auto, které dobrovolníci postavili pro místní děti. Hrají si na něm od jara do podzimu, zkoušejí ruční naviják s hadicí, sedají na místa strojníků, řidiče i velitele zásahu, prostě prožívají své male hasičské příhody. Jejich čas teprve přijde.

SDH Lesní Albrechtice

Celý medailonek hasičů z Lesních Albrechtic v soutěži Dobráci roku si poslechněte v odkazu ‚Přehrajte si celý příspěvek‘.

autor: Artur Kubica
Spustit audio