Soutěžíme s Křížem krajem

8. červenec 2004

První nápověda 18. kolaObec 18. kola soutěže je hraniční obcí na česko-polské hranici. Sousedí s městy Český Těšín a Karviná. Stejnojmenná osada, založená nedaleko původního Těšína na levém břehu řeky Olše, patří k nejstarším sídlům Těšínského Slezska. První zmínky o obci nalezneme v záznamech z roku 1229, kde se uvádí jako majetek benediktinského filiálního kláštera v Orlové. Orlovský klášter měl opevněný gotický dvůr, z kterého se dodnes dochovala válcová věž - hláska. V roce 1559 obec získal od těšínského knížete Václava jeho kancléř Václav Rucký z Rudz, který dal ve vsi postavit přízemní tvrz obdélníkového půdorysu s malým dvorem.

Druhá nápověda 18. kola

V roce 1871 byla v obci založena první německá hospodářská škola. Škola byla na svou dobu velice dobře vybavena, žáci mohli pracovat v nedalekém pivovaru, v dílně na zpracování lnu, v lihovaru, olejárně, mlékárně a sýrárně, a k dispozici byl dokonce i americký umělý mlýn. Na katastrálním území obce, v části Podobora, se nachází výšinné hradisko, doposud jedno z nejlépe zachovaných na našem území. Hradisko bylo vybudováno lidem lužických popelnicových polí v halštatském období 800 - 750 let před naším letopočtem.

Třetí nápověda 18. kola

Obec byla samostatná až do roku 1974, poté byla přidružena k Českému Těšínu. Samostatnost opět získala k 1. lednu 1998. Název obce odkazuje na starobylý slovanský původ. Obec má typickou slezskou zástavbu, charakteristickou pro celé území Těšínských Beskyd. Rokem 1991 je datován jeden z největších mostů v Evropě, který spojuje Českou republiku s Polskem. V obci působí 6 spolků: TJ Sokol Chotěbuz, Sbor dobrovolných hasičů Chotěbuz, Sbor dobrovolných hasičů Zpupná Lhota, PZKO Zpupná Lhota, PZKO Chotěbuz a Česká myslivecká jednota.

Název obce nám zavolejte na záznamník s číslem 596 203 555 nebo pošlete elektronickou poštou na adresu pořadu Křížem krajem. Správnou odpověď se dozvíte v pátek z vysílání magazínu dobrých zpráv a zajímavostí Křížem krajem.

autor: Gabriela Všolková
Spustit audio